ОБЩИНА  ЯМБОЛ

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „СЪГЛАСИЕ - 1862“

 

О Р Г А Н И З И Р А Т

ТЕАТРАЛЕН  КОНКУРС  „ТОЗИ СВЯТ  Е  И  МОЙ“

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

- за индивидуални изпълнители: стихотворение,проза,монолог,басня -до 3 минути

-  за театрални групи:  времетраене на представлението – до 15 минути

-  Участниците в конкурса /индивидуални и театрални групи/ могат да представят по едно произведение.

-  Участниците са разделени в четири възрастови групи със съответния награден фонд за всяка:

до І клас

от ІІ до V клас

от VІ до VІІІ клас

от ІХ до ХІІ клас

Жури от професионалисти определя носителите на наградите.

Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

Конкурсът се провежда в зала с ограничени технически възможности-осигурява се сцена/подиум/  10х3м,озвучаване и осветление.Музикалното оформление да е на  CD.

Конкурсът ще се проведе на 08 май 2020 год. от 9 часа в  Синия салон на читалището.

Заявки за участие се приемат до 17 часа на 05 май 2020 година в НЧ“Съгласие-1862“- гр.Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ №20, или  на  e-mail  на читалището.

НАГРАДИ:

Присъждат се първа, втора и трета награда във всяка категория в четирите възрастови групи и специалната награда на НЧ”Съгласие-1862”, придружени с парична премия и грамота.

 

         За допълнителна информация - тел.046 664126, 046 664127, 0895450400; e-mail : saglasie_jambol@abv.bg

 

ЗАЯВКА...