..... ɓ 2019.

:

- : , , , - 3

- : 15

- / / .

- :

V

V V

ղ

.

.

- // 103, . CD.

10 2019 . 9 .

17 08 2019 -1862-., . ..ȓ 20, E-MAIL .

:

, - 1862, .

- .046 664126, 046 664127, 0895450400 E-MAIL : SAGLASIE_JAMBOL@ABV.BG