. Настоятелство на народно читалище "СЪГЛАСИЕ-1862"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

......................Митко Филипов

ЧЛЕНОВЕ:

.......................Георги Николов Георгиев

 ...   ................Иван Стефанов Стефанов

    ...................Лъчезар Събев Ханджиев

    ...................Кольо Христов Пехливанов

    ...................Красимир Пенчев

    ...................Стефан Стефанов Лазаров

   ....................Янко Георгиев Янев

    .................. Христо Христов

 

Проверителна комисия :

.......ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолина Иванова Кавалджиева

.......ЧЛЕН: Йордан Стефанов

....................Ягода Иванова  Димова