НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1862” ЯМБОЛ

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ
„ДА ОПАЗИМ  ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”

ПРОТОКОЛ

РАЗДЕЛ І. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Днес, 15 април 2019 година, жури в състав: Дона Неделчева и Михаил    
Попов, след като провери постъпилите  творби на участниците в конкурса „Да   
опазим планетата чиста”,   присъди следните награди:

 Първа възрастова група: до ІV клас:

 Първа награда:
Виктория Тошкова – 1 клас, Ателие за изобразителни изкуства – гр. Търговище
Втора награда:
Ива Господинова – 4 год. ОЦИИД- с. Кабиле, Община „Тунджа”
Виктория Илианова – 5 год., Ателие за изобразителни изкуства – гр. Търговище
Трета награда:
Елина Василева – 6 год. , ОЦИИД -  с. Кабиле, Община „Тунджа”

Втора възрастова група: V – VІІІ клас:
Първа награда:
Не се присъжда
Втора награда:
Никола Атанасов – VI клас, Школа „Арт Попово” – гр. Попово
Трета награда:
Не се присъжда

Трета възрастова група: ІХ – ХІІ клас:
Първа награда:
Даяна Коджаманова -  XII клас, СУ”Д-р Петър Берон” гр. Тополовград
Втора награда:
Не се присъжда
Трета награда:
Не се присъжда

 

ЖУРИ:
Дона Неделчева

Михаил Попов