П Р О Т О К О Л

Днес, 20 март 2019 год., жури в състав:
Румяна Стефанова- председател на журито и членове Люба Митева и Красимира Харутюнян, след като разгледа постъпилите общо 35 творби на участниците в конкурса за Благовещение „Майчице свята”

присъди следните награди:

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /І – ІV клас/:

І място: Петя Димитрова – 2 клас, ОУ”Иван Вазов” гр.Русе
ІІ място: Рая Николова – 2 клас, НУ” Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ямбол
ІІІ място : Мария Динева – 2 клас, „ОУ”П.Р.Славейков” гр.Ямбол

Поощрителна награда:
Марияна Христова – 3 клас, ОУ” Св.Св.Кирил и Методий” гр. Стралджа

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / V – VІІІ клас/:

І място: Наталия Георгиева – 7 клас, „ОУ”Св.Паисий Хилендарски” гр. Елхово
ІІ място: Николета Маринова – 8 клас, ЕГ”Васил Карагьозов” гр. Ямбол
ІІІ място : Даная Русева – 5 клас, ОУ”Любен Каравелов” гр. Ямбол
ІІІ място : Монислав Русев – 5 клас, ОУ”Любен Каравелов” гр. Ямбол

Поощрителна награда:
Дара Ганева – 7 клас, ПГ „Васил Левски” гр. Ямбол

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – /IX-XII клас/:

I място – не се присъжда
II място – Деница Атанасова – 10 клас, ПГ”Васил Левски” гр. Ямбол
III място – не се присъжда

ЖУРИ:
Р.Стефанова
Л.Митева
К.Харутюнян