8600 Ямбол, ул.”Г.С.Раковски” № 20, тел. 046/66 41 27, 66 41 26
   e-mail: saglasie_jambol@abv.bg

 

Библиотека

-Библиотечно обслужване- библиотечен фонд -22 391 библиотечни единици; брой читатели -116бр.; брой посещения – 1 345;

-Провеждане на литературната поредица „Четем заедно…”за ученици и деца от ОДЗ;

-Експониране на изложби и кътове с литература по повод годишнини на литературни творци;

Организиране на културни прояви

-Честване на национални и регионални празници;

-Художествени изложби;

-Провеждане на литературните дни „Ямбол чете”;

-Фолклорно шоу”Който може, го може”-в деня на Ямбол, „Свети Дух”;

-Хепънинг „Силните духом не се друсат”;

-Фолклорен цикъл”Празниците на българина”;

-Представяне на нови книги и техните автори;

-„Учителят, който вдъхновява” – среща с изявени ямболски учители по повод Деня на народните будители;

-Отбелязване празника на читалището 26 ноември с концерт”Нашите таланти”;

-Тематични срещи по родолюбие”Искри от миналото”;

-Тематични срещи от цикъла „Здравословно образование”;

-Беседи, викторини и състезания по екология;

-Провеждане на музикалните празници „Златната Диана”;

-Отбелязване на 21 ноември – Деня на християнското семейство и православната младеж с кулинарен конкурс „Вкусно, защото е домашно”.

Организиране на творчески конкурси

-Литературен конкурс „Благовещение”;
-Театрален конкурс”Този свят е и мой”;
-Конкурс за есе и рисунка „Да опазим планетата чиста”- за Деня на Земята 22 април;
-Конкурс за рисунка на асфалт „Мое детство, моя мечта” на 1 юни;
-Конкурс за детска рисунка „Моята Кукерландия”.
 
Празници и  събития с национално значение
 
Детски театрален конкурс „Този свят е и мой“
Провежда се веднъж годишно от 2004 год.
Организатори:  НЧ „Съгласие“, Община Ямбол
Време:  април/май 2019 год.
Място: НЧ „Съгласие“
 
Национални музикални празници „Златна Диана“
Провежда се всяка година
Организатори:  Община Ямбол, НЧ „Съгласие“, КА „Дианополис“
Място: НЧ „Съгласие“ и голямата зала на общината
Време: май 2019 год.
 
Национален конкурс за есе и рисунка „Да опазим планетата чиста”
Провежда се  ежегодно от 2011 год.  и се отчита на 22 април - Деня на Земята
Организатори: НЧ”Съгласие 1862”, Община Ямбол, Община Тунджа
Място: НЧ „Съгласие”
 
  Конкурс-изложба за детска рисунка  „Моята Кукерландия”- в рамките на Международния маскараден фестивал „Кукерландия”
Провежда се всяка година
Организатори:  Община Ямбол, НЧ „Съгласие“
Място: НЧ „Съгласие“
Време:  28 февруари 2019 год.
 
 
Културни събития с регионално  и  местно значение
 
Литературни дни „Ямбол чете“
Октомври - ноември 2019 година
Организатори :Община Ямбол, НЧ“Съгласие”
 
Фолклорно шоу „Който може,го може“
Провежда се в Деня на  град Ямбол -  Св.Дух / 17 юни 2019 г./
Място: пред читалището  /зрителна зала на читалището/
Организатори: Община Ямбол и НЧ“Съгласие“
 
Хепънинг „Не на нея” или „Силните духом не се друсат”
Провежда се всяка година от 1997 год.
Организатори: НЧ”Съгласие”, Ротари клуб, Инер уил клуб, Интеракт
Време: 1 юни 2019 год.
Място: пред НЧ „Съгласие”
 
Конкурс за рисунка на асфалт „Мое детство,моя мечта”
Провежда се на 1 юни всяка година
Място: пред Безистена
Организатор: НЧ”Съгласие”
 
Литературен конкурс „Благовещение”
Провежда се от 2002 година всяка година
Отчита се на 25 март /Благовещение/
Място: НЧ „Съгласие”
Организатори: НЧ”Съгласие” и Инър уил клуб