КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР”

 СТАТУТ

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1. Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ-зимни и пролетни празници,маскарадни игри.
2. Провокиране на творчески прояви в  областта на изобразителното изкуство.
3. Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.

 

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол като инициатива на НЧ”Съгласие-1862” град Ямбол със съдействието на ОЦИИД с.Кабиле и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол и Община Тунджа.
  2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.
  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:
1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
2. Срок за представяне на творбите – до 21 февруари  2020г.
3.Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,училища, студия ,клубове, школи и др.
4. Възрастови категории за  конкурса:
І възрастова група –  участници от І до ІV клас
ІІ възрастова група –  участници от V до VІІІ клас
5.Техники:
Използват се всички  видове рисувателни техники върху картон.
6. Формат на рисунките: минимален 21/30см,  максимален 35/50см.
7. Тема:
Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”.
8. Оценяване:
За участие в конкурса се допускат  рисунки,на гърба на които  има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.
Творбите се оценяват от компетентно жури.
Критерии - композиция, оригиналност,техническо изпълнение.
9. Награден фонд:
Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27 февруари 2020 година от 17 часа, в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.
10.Адрес за подаване на творбите:
гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” - за конкурса ”Моята Кукерландия”.
E-mail:saglasie_jambol@abv.bg
За повече информация: НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126