СТАТУТ
  НА  КОНКУРСА  ЗА  МЛАДИ  ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ
„ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”

                              
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Да създаде възможност за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата  чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята - 22 април.

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол, Община „Тунджа” и Училища „Европа” гр.Ямбол.
2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
2. Срок за представяне на произведенията – до 10 април  2020г.
3. Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.
4.Възрастови категории за двата раздела на конкурса:
І възрастова група –  до ІV клас
ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас
ІІІ възрастова група - от ІХ до ХІІ клас
5.Раздели:
Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература.
Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.
6.Техники и жанрове:
В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: минимален 21/30см,  максимален 35/50см.
В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници.
7. Тема:
Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.
8. Оценяване:
За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника,  институция, клас, телефон.
Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава -  за двата раздела.
Критерии:
Раздел „Изобразително изкуство” - композиция, живописен стил, оригиналност.
Раздел „Литература”- спазване на изискванията за избрания от участника жанр.

9. Награден фонд:
Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.
Специална награда на Училища „Европа” гр.Ямбол – годишна стипендия за обучение по английски /немски/ език.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
22 април 2020 година от 17:30часа в НЧ”Съгласие 1862” гр.Ямбол

Адрес за подаване на творбите:
гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” - за Конкурса  за млади художници и литератори”Да опазим планетата чиста”.
е-mail:saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация:
НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел. 046664127; 046664126 и на сайта на читалището  www.saglasie1862.org