ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ - 1862” гр. ЯМБОЛ

ИНЕР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ

ОБЯВЯВАТ

 

Литературен  конкурс  за  есе „Майчице свята”
по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Тема - свободна

Условия за участие:

* В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас.
*Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:
от 1 до 4 клас
от 5 до 8 клас
от 9 до 12 клас

Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената,класа и училището на участника, телефон за връзка.
Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група.
Конкурсните творби се приемат до 19.03.2020г. всеки ден от 9 до18 часа  в канцеларията на читалището.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2020 г. от 18.00 часа в Синия салон на читалище „Съгласие - 1862” на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Справки на тел.: 046664126 и 046664127