........Народно читалище "Съгласие 1862"

....Народно читалище „Съгласие-1862” е основано в една от стаичките на метоха при черквата „Св.Георги” през 1862 година от даскал Ради Иванов Колесов и група млади хора. Първоначално то е съществувало под наименованието „Благодетелно българско читалище”. Между имената на неговите създатели са записани видни ямболци като Георги Дражев, Атанас Кожухаров, Никола Попиванов,Тодор Кючук Вълкув, Драгия Терзиниколов и др.

    Със създаването на читалището била открита и първата обществена библиотека в града, в която на почит били възрожденските вестници. През 1870 година било учредено неделно училище, полагат се основите на театралното дело. През 1898 година се основава музикалното дружество „Гусла”, а през 1912 година в читалището се създава симфоничен оркестър. През 1921 е приет Новият устав и вътрешен правилник на ученолюбивото читалище „Съгласие” – Ямбол е приет през 1921 година. година по-рано се открива Народен университет. По това време се поставя и въпросът за построяване на читалищна сграда. По настояване на читалищното ръководство най-после общинският съвет „в заседанието си на 23 и 24 ХІІ 1924 година/протоколи №№ 95 и 96,ст.ст. 2 и 1/” дава на читалище „Съгласие” място, на което да се построи нова модерна читалищна сграда. За набиране на средства за построяване на сградата са отпечатани и пуснати в продажба фондови марки по един, два и пет лева, събират се дарения от ямболци. Основният камък на новата сграда се полага на 19 септември 1926 година, заедно със стъкленица с акта на читалищното имущество, броеве на в.”Тунджа” и „Тракиец” и различни златни и сребърни български монети и банкноти.Строежът на сградата върви много бавно, но в края на 1937 тя вече е завършена.

 

Първото читалищно ръководство е избрано през 1869 година в състав:

 

Председател: поп х. Тодор

 

Подпредседател: даскал Атанас М. Кожухаров

 

Касиер: Константин Г. Марангозов

 

Членове: Паруш п.Георгиев

 

..................Васил Русев

 

..................Колю Шестаков