Народно читалище "СЪГЛАСИЕ-1862"

Добре дошли скъпи приятели,

Нашето читалище е мястото, където  гражданите на Ямбол търсят и намират нужната им информация за задоволяване на културните им  потребности; то е социален център и място за  срещи, дискусии и изложби; то е духовно обогатяващ прозорец за други култури и начини на живот, както от нашата  страна, така и от други по-близки и далечни страни. То насърчава младите таланти, стимулира творческите изяви, то е обединяващо място, което пази националната ни идентичност и традиции и е широко отворено към съвременните ценности и бъдещето.

 

Дойде време за новия творчески сезон

 

,,,,.

Намерете ни и във facebook .

.....

Ежегодните ни конкурси  

 


Ямбол чете...